Apua Ad Grants -mainontaan

Autamme järjestöäsi saamaan kaiken irti hakusanamainonnasta Google Ad Grants -ohjelman puitteissa 15 vuoden Google Ads-kokemuksella.

Ota yhteyttä

Otetaan kaikki irti Ad Grats -mainonnasta

Tekeekö järjestösi hakusanamainontaa Google Ad Grants -ohjelman kautta? Sen puitteissa Google tarjoaa järjestöille 10 000 dollaria mainosrahaa joka kuukausi käytettäväksi mainontaan.

Se on siten erittäin potentiaalinen työkalu, jonka avulla järjestö voi levittää tietoisuutta toiminnastaan tai tavoittaa lahjoittajia. 

Ohjelma on täysin suomalaisten järjestöjen ulottuvilla ja pääosin hakusanamainonta ohjelman puitteissa toimii kuten hakusanamainonta Google Adsissa muutenkin. 

Ad Grantsin hakemusprosessissa on nyansseja, jotka on hyvä tietää jotta kaikki menee sujuvasti ja itse mainontaakin koskee muutama erityinen sääntö, jotka ohjaavat mainonnan kehitystä.

Ota yhteyttä kun tarvitset apua Ad Grants-mainonnan starttaamiseen tai jatkokehitykseen. Minulla on kokemusta useiden mainostilien kehittämisestä ja kasvattamiseta. Suunnitellaan yhdessä miten saat budjetistasi kaiken irti. 

Miten Ad Grants-ohjelmaan pääsee

Järjestön täytyy ensin hakea Google For Nonprofits-tiliä. Kun järjestön kelpoisuus on varmistettu, voit avata varsinaisen Google Ad Grants-tilin.

Huom! Jos yhdistys on aiemmin tehnyt tavallista hakusanamainontaa, ei Ad Grants-tiliä voi avata samalla tunnuksella, vaan tarvitaan täysin uusi Google-tunnus, jolla ei ole yhteyttä mihinkään olemassa olevaan mainostiliin.

Kun Ad Grants-mainostili on avattu, voit rakentaa hakusanakampanjat lähes normaaliin tapaan. Tilillä on automaattisesti maksutapana Googlen järjestöllesi myöntämä mainosbudjetti. 

Tässä linkki Googlen täsmällisiin ohjeisiin aiheesta.

Miten Ad Grants-mainonta eroaa tavallisesta Google-mainonnasta

Suurin ero on, että Googlen tarjoamaa budjettia voi käyttää vain hakusanamainontaan, eikä lainkaan esimerkiksi display-mainontaan tai mainontaan YouTubessa, vaikka normaalisti näitäkin kampanjoita tehdään Google Adsin kautta. 

Lisäksi ohjelman puitteissa tehtävää mainontaa koskevat tietyt, tarkemmat säännöt. Esimerkiksi mainosten klikkiprosentin (ctr) täytyy pysyä tietyllä tasolla, samoin klikkihinnan (cpc) ja hakusanojen laatupisteiden. Hakusanoina ei saa myöskään käyttää yksittäisiä sanoja sellaisenaan, vain kahden hakusanan parit kelpaavat.

Näin ohjelma asettaa mainonnalle tiukemmat reunaehdot, joiden tarkoitus on varmistaa että järjestön mainonta on täsmällistä ja relevanttia järjestön toiminnan kannalta, eikä sitä voi käyttää kaupallisiin tarkoituksiin. 

Konversioseurannan käyttö on useimmiten välttämätöntä. Ad Grants mainonnalla voi tavoitella esimerkiksi lahjoituksia tai myyntitapahtumia verkkosivustolla, mikäli se on järjestön toiminnan kannalta relevanttia. 

Ad Grants -mainonnan tärkeimmät säännöt lyhyesti

  • Ad Grants-ohjelman puitteissa voi tehdä vain hakusanamainontaa. Useilla järjestöillä on erillinen, tavallinen Google Ads-tili tavalliseen tapaan maksullista display- tai YouTube-mainontaa varten. (Niitäkin tehdään Google Ads-järjestelmän kautta.)

  • Klikkiprosenttin (CTR) on oltava vähintään 5 %: Ohjelma haluaa pitää huolen siitä, että Googlen myöntämä mainosraha käytetään hyvin ja sen avulla tehtävä mainonta on laadukasta. Mainosten klikkiprosentti on yksi sen mittari: jos mainonta on kohdennettu oikein, relevantteihin hakuihin, on klikkiprosentti hyvä.

  • Ei yksittäisiä hakusanoja: Kampanjoissa täytyy aina käyttää hakusanapareja tai yhdistelmiä. Eli hakusanaksi ei kelpaa esimerkiksi lahjoitus, vaan käyttää täytyy täsmällisempää kahden tai useamman hakusanan yhdistelmää, esimerkiksi lahjoitus hylätyille lemmikeille.

  • Ei liian geneerisiä hakusanja: Ad Grants -ohjelman tarjoamaa mainosrahaa hyödyntävä järjestö ei voi mainostaa liian yleisluontoisilla hakusanoilla, jotka eivät liity järjestön toimintaan läheisesti. Tosin Google ei tarjoa yksiselitteistä vastausta siihen, mikä tarkalleen on “liian geneerinen” hakusana. Siksi hyvä lähtökohta on valita käyttöön vain tarkalleen omaan toimintaan liittyviä hakusanoja.

  • Ei alhaisten laatupisteiden hakusanoja: Kaikkien käytössä olevien hakusanojen ns. laatupisteiden (1-10) on oltava vähintään 3. Jos hakusanan laatupisteet ovat tasolla 1 tai 2, on hakusana poistettava käytöstä. Laatupisteiden avulla Google Adsin järjestelmä mittaa mainonnan laatua. Hyviin laatupisteisiin pääsee, kun laittaa kysynnän ja tarjonnan kohtaamaan mainostamalla vain relevanteilla hakusanoilla niihin liittyviä asioita.

  • Konversioseurannan on oltava käytössä: Useimmissa tapauksissa Ad Grants-ohjelma vaatii konversioseurannan käyttöä. Kannattaa siis varmistaa, että sivustolle asennetaan Google Adsin konversioseuranta mittaamaan mielekkäitä tavoitteita. Mikä on hyvä konversio, se riippuu pitkälti mainostajan toiminnasta. Konversion ei aina tarvitse olla maksutapahtuma tai yhteydenotto. Joissain tapauksissa esimerkiksi tietyn sisällön selailu tai lataaminen voi olla mielekäs tavoite.

  • Vähintään 2 mainosta per mainosryhmä: ohjelman säännöt edellyttävät jokaiseen mainosryhmään vähintään 2 tekstimainosta.

  • Sitelink-laajennuksia täytyy olla vähintään 2:  Sitelinkit ovat tekstimainoksen ohessa näkyviä lisälinkkejä muille mainostajan sivuston sivuille. Niiden käyttö voi antaa yleisölle kattavamman kuvan siitä, mitä kaikkea mainostaja tarjoaa. Jokaisessa kampanjassa näitä linkkejä täytyy olla käytössä vähintään 2 kappaletta.

Ad Grants -mainonnan yleisimmät haasteet

Yleisin Ad Grantsia käyttävien järjestöjen kohtaama haaste on hakusanamainonnan kehittäminen niin, että Googlen myöntämä 10 000 dollarin budjetti saadaan kulutettua tehokkaasti. Tyypillisesti mainostili kuluttaa vain pienen osan tuosta summasta.

Kehittämällä hakusanamainontaa yhdessä sivuston sisältöjen kanssa tuosta budjetista voidaan saada kaikki irti pitkäjänteisellä työllä. 

Joillekin järjestöille Ad Grants-budjetin käyttäminen on helpompaa, toisilla taas rahaa kuluu vähemmän. Paljon riippuu luonnollisesti siitä, miten paljon relevantteja hakuja järjestön aihepiiriin liittyy. 

On yleistä, että hakujen määrät ovat pieniä ja läheskään koko budjetti ei kulu. Tilannetta voi parantaa lisäämällä sisällöntuotantoa järjestön sivustolle. Todennäköisesti voidaan löytää uusia näkökulmia ja tapoja kertoa järjestön toiminnasta ja tavoitteista kytkemällä se johonkin laajempaan kokonaisuuteen. Silloin tarjolle voi tulla myös uusia hakusanoja, joilla tietoa etsiviä ihmisiä voi tavoittaa Ad Grants-ohjelman sääntöjen puitteissa täysin tarkoituksenmukaisesti. 

Näin autamme kehittämään mainontaa

Olen kokenut hakusanamainonnan tekijä 15 vuoden kokemuksella Google Ads-mainonnan ja muun digimarkkinoinnin toteuttamisesta monipuoliselle joukolle yrityksiä eri toimialoilla. Olen auttanut myös useita järjestöjä kehittämään ja kasvattamaan Ad Grants-mainontaa.

Ad Grants-mainonnassa on runsaasti nyansseja, jotka tuntemalla mainonnasta voi tehdä tehokasta ja tuottavaa. Minulla on kokemusta joidenkin Suomen edistyneimpien Grants-tilien rakentamisesta ja kehittämisestä. On todennäköisesti hyvä idea tehostaa toimintaa ulkoistamalla mainonnan operointi ja keskittymällä itse järjestön ydintoimintaan.

Mitä paremmin järjestö pystyy hyödyntämään AdGrants-ohjelmaa, sitä suurempi osa Googlen myöntämästä 10 000 dollarista on tehokäytössä ja sitä paremmin järjestö pystyy edstämään tavoitteitaan.

Ota yhteyttä

Julius Jansson
040 186 5278
julius.jansson@propellerhelsinki.fi

Palvelun tarjoaa

Propeller Helsinki / Business Casual Oy
Y-tunnus: 3267387-5

Tietosuojaseloste